Registračné podmienky

Riadnym vyplnením registračného formulára nového užívateľa prístupného z internetovej stránky www.eride.sk (ďalej len „Formulár“) a odoslaním Formulára udeľujem súhlas s evidenciou a spracovaním mojich osobných údajov.
Súhlas udeľujem spoločnosti eRide s.r.o. na dobu neurčitú. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať a to mailom, telefonicky, alebo písomne.

Vaše osobné údaje slúžia výhradne na bezproblémové vybavenie vašich objednávok a na služby s tým spojené a na komunikáciu s vami. Nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe.