Podmienky súťaže

1. Usporiadateľ: eRide s.r.o., Kmeťkova 10 Nitra
2. Miesto konania: internet
3. Podmienky účasti: účastník akcie môže byť každá fyzická osoba, ktorá nie je v pracovnom vzťahu k usporiadateľovi. 
4. Výhry sa losujú vždy do 7 dní od skončenia predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
5. Do losovania sú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže za predchádzajúci kalendárny mesiac.
6. Výherca bude o výhre notifikovaný prostredníctvom emailu, na ktorý mu bude po jeho súhlase doručená výhra, t.j. kupón v hodnote 15€ na nákup v eshope eride.sk.
7. Účastník súťaže súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely realizovania spotrebiteľskej súťaže podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
8. Odmenený účastník propagačnej akcie súhlasí s tým, že účasťou na nej dáva súhlas usporiadateľovi zverejniť jeho meno a priezvisko ostatným účastníkom súťaže.