Zľavy až do 50% na vybraté zásoby.

Odblokovanie e-Bicyklov

UPOZORNENIE:

Je zákonom zakázané používať e-bike s odblokovaním na verejných miestach, ako sú cesty a cyklistické chodníky. Takže je možné používať tieto e-biky v oblastiach, ako sú súkromné cesty. Výrobca odmieta zodpovednosť z dôvodu akéhokoľvek poškodenia bicyklov s pedálmi, kde je odblokovanie nastavené. Výrobca odmieta zodpovednosť z dôvodu poškodenia objektov alebo spôsobenia ujmy na zdraví.